Τι είναι το Μεταφορικό Ισοδύναμο;

Μεταφορικό ισοδύναμο είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση.

Διαδικασία Απόκτησης Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη για ιδιώτες

Ο κάθε ενδιαφερόμενος, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, μπορεί να επισκεφτεί την παρακάτω ιστοσελίδα και να κάνει εγγραφή ώστε να αποκτήσει το Μ.Α.Ν. (Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη) του.

Βήμα 1

Αφού πατήσουμε το παραπάνω κουμπί και μεταβούμε στην αρχική σελίδα «Μεταφορικό ισοδύναμο» επιλέγουμε το «Εγγραφή-Υποβολή αίτησης» όπως στην εικόνα παρακάτω.

Μεταφορικό Ισοδύναμο εικόνα 1

Μεταφορικό Ισοδύναμο εικόνα 1

Βήμα 2

Η αποδοχή των όρων χρήσης κατευθύνει τον ενδιαφερόμενο στην σελίδα της ΑΑΔΕ στην οποία και θα πρέπει να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet,  όπως στην εικόνα παρακάτω.

Μεταφορικό Ισοδύναμο εικόνα 2

Μεταφορικό Ισοδύναμο εικόνα 2

Βήμα 3

Mε την είσοδο στην υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Ναυτιλίας να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του πατώντας στην επιλογή «Εξουσιοδότηση» όπως στην εικόνα παρακάτω.

Μεταφορικό Ισοδύναμο εικόνα 3

Μεταφορικό Ισοδύναμο εικόνα 3

Βήμα 4

Μπαίνοντας στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ελέγξει εάν τα προσωπικά του στοιχεία είναι σωστά και να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας ου και το iban και στη συνέχεια επιλέγει «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», όπως στην εικόνα παρακάτω.

Μεταφορικό Ισοδύναμο εικόνα 4

Μεταφορικό Ισοδύναμο εικόνα 4

Βήμα 5

Εφόσον όλα τα στάδια έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία ο ενδιαφερόμενος οδηγείται στη σελίδα όπου βρίσκει το Μ.Α.Ν. του. Πατώντας πάνω στο αριθμό Μ.Α.Ν. μπορεί και να το εκτυπώσει. Για πολυμελείς οικογένειες εκδίδεται Μ.Α.Ν. για κάθε μέλος της οικογένειας και εμφανίζεται στην ίδια λίστα, όπως στην εικόνα παρακάτω.

Μεταφορικό Ισοδύναμο εικόνα 5

Μεταφορικό Ισοδύναμο εικόνα 5

Τέλος, ο κάθε επιβάτης που διαθέτει Μ.Α.Ν. προσκομίζει τον αριθμό αυτό μαζί με την ταυτότητά του στο πρακτορείο έκδοσης εισιτηρίων ή τον καταχωρεί στο site μας κατά την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων ώστε να ενημερωθεί στο σύστημα του υπουργείου και να λάβει την επιστροφή χρημάτων στον προγραμματισμένο χρόνο.

Διαδικασία Απόκτησης Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη για επιχειρήσεις

Βήμα 1

Αφού πατήσουμε το παραπάνω κουμπί και μεταβούμε στην αρχική σελίδα «Μεταφορικό ισοδύναμο» επιλέγουμε το «Εγγραφή/Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής» όπως στην εικόνα παρακάτω.

Μεταφορικό Ισοδύναμο για επιχειρήσεις εικόνα 1

Μεταφορικό Ισοδύναμο για επιχειρήσεις εικόνα 1

Βήμα 2

Η αποδοχή των όρων χρήσης κατευθύνει τον ενδιαφερόμενο στην σελίδα της ΑΑΔΕ στην οποία και θα πρέπει να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet,  όπως στην εικόνα παρακάτω.

Μεταφορικό Ισοδύναμο για επιχειρήσεις εικόνα 2

Μεταφορικό Ισοδύναμο για επιχειρήσεις εικόνα 2

Βήμα 3

Mε την είσοδο στην υπηρεσία ο ενδιαφερόμενος εξουσιοδοτεί το Υπουργείο Ναυτιλίας να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του πατώντας στην επιλογή «Εξουσιοδότηση» όπως στην εικόνα παρακάτω.

Μεταφορικό Ισοδύναμο εικόνα 3

Μεταφορικό Ισοδύναμο για επιχειρήσεις εικόνα 3

Βήμα 4

Μετά την «Εξουσιοδότηση» βλέπουμε τα στοιχεία της επιχείρησης και τους επιλέξιμους για την δραστηριότητα ΚΑΔ, στην συνέχεια συμπληρώνουμε τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, νόμιμου εκπροσώπου, τράπεζα, IBAN, τηλέφωνο, email και fax όπως στις εικόνα παρακάτω.

Βήμα 5

Τέλος αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης και κάνουμε υποβολή της αίτησης όπως στην εικόνα παρακάτω.